Deeldossier 3 - Persvrijheid

Je gaat aan de slag met het deeldossier 'persvrijheid'. 

Voordat je met het dossier begint, moet je iets weten over grondrechten.

 

 Je moet weten     Weet ik     
Wat grondrechten zijn.
janee
     
Wat de grondwet is.
janee
Welke grondrechten er zijn.
janee

 

 

 

 

 

 

 

 

Heb je alle vragen met 'ja' beantwoord? Ga dan verder.

Kijk anders nog even in het 'Koepeldossier grondrechten'.

 

Welke onderdelen ga je doen? Overleg met je docent. 

 

Stap Onderdeel Tijd Beschrijving

 2

Persvrijheid 15 minuten

Wat houdt persvrijheid in? Waarom gaat persvrijheid niet altijd op?

 3

Een conflict

35 minuten

Mag de regering een film verbieden vanwege het landsbelang?

 4

Afsluiten

 -

Controleer of je alles gedaan hebt.